Mijn favorieten

Verkopen

Tijdens de eerste afspraak bij u thuis maken wij kennis met u en bekijken gedetailleerd uw woning. Daarna volgt ons advies over de te hanteren vraagprijs en de opbrengstverwachting onderbouwd met referenties.


Verkoopvoorbereiding
Zodra u akkoord heeft gegeven om de verkoop op te starten, sturen wij u de “opdracht tot dienstverlening” toe.
Vervolgens gaan wij aan de slag met:
  •  het verzamelen van alle benodigde gegevens;
  • inschakelen van onze stylist van M2 Styling;
  • professionele foto’s door onze woningfotograaf;
  • professionele kleuren plattegronden;
  • een wervende aanbiedingstekst;
De afspraken vinden plaats op de momenten dat het u past!


Start verkoop
De verkoop kan nu starten! Wij voeren de volgende handelingen uit:
  • Het op de hoogte brengen van onze (ruim 400) ingeschreven zoekenden;
  • Het gericht benaderen van woningzoekenden (die niet ingeschreven staan);
  • Aanmelding van uw woning op Funda, onze website en het uitwisselingssysteem van de NVM;
  • Overige marketingmiddelen (zie hiervoor);
Dit alles om uw woning bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen, ondanks de goede markt. Want hoe meer mensen er worden benaderd, hoe beter wij uw woning kunnen verkopen voor de hoogste prijs!


Bezichtigingen
Voor bezichtigingen nemen wij uitgebreid de tijd. Uiteraard gebeurt dit ook als belangstellenden meerdere keren willen bezichtigen of als er een bouwkundig onderzoek moet worden uitgevoerd.
Vooraf wordt u op de hoogte gesteld van de afspraak en achteraf geïnformeerd over de reactie van de kijkers. Wij houden met kijkers daarna zo goed mogelijk contact om tot een vervolg te komen. Wij bezichtigen ook op zaterdag!


Onderhandelingen
Momenteel verkopen wij de helft van onze woningen voor of zelfs boven de vraagprijs! Hoe halen wij de hoogste opbrengst er voor u uit?

Er heerst een krapte op de markt; het aanbod is schaars en de vraag is groot. Door niet met de eerste bieder direct te gaan onderhandelen, maar juist de markt verder af te tasten, is de kans op meerdere bieders groot. Doorgaans gaan wij met alle bieders in gesprek om voor u het maximale te behalen.

Dit bestaat niet alleen uit een prijs, maar ook over de oplevertermijn, de mee te verkopen roerende zaken en de ontbindende voorwaarde(n) voorwaarden (bijvoorbeeld: voor het verkrijgen van een financiering). Natuurlijk gebeurt dit alles in nauw overleg met u.

Uiteraard is het aftasten hoe de verkoop zich ontwikkeld maar wij behalen voor u het beste resultaat!


Koopovereenkomst, taxatie en bouwkundige keuring
Nu de koop mondeling akkoord is, kan er in opdracht van de koper een bouwkundige keuring plaatsvinden. Wanneer de koper een financiering nodig heeft, zal er een onafhankelijke taxateur ook nog een bezoek brengen aan uw woning in verband met een taxatierapport voor de bank van de koper.
In de tussentijd stellen wij een koopovereenkomst op waarin de gemaakte afspraken schriftelijk worden bevestigd en de eventuele ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Samen met u (en de koper, indien mogelijk) nemen wij tijdens de ondertekeningsafspraak de overeenkomst door.
Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. Wij bewaken de afwikkeling.


De overdracht bij de notaris
Wij controleren het concept van de akte van levering en de nota van afrekening die de notaris toezendt.
Voordat we naar de notaris gaan, inspecteren wij met u en de kopende partij de woning om te kijken of alles in de afgesproken staat is achtergelaten. Ook worden dan de meterstanden opgenomen.

Vervolgens gaan we gezamenlijk naar de notaris. Na ondertekening van de akte van levering door verkoper en koper en de inschrijving bij het kadaster is uw woning overgedragen! Gefeliciteerd!