Mijn favorieten

Disclaimer

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.
Nienaber Makelaars B.V. (daaronder begrepen de besloten vennootschappen vallende binnen deze groep) sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.
The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the adressee. Should you receive this message by mistake, please do not use its contents and notify the sender immediately by returning this e-mail. Nienaber Makelaars B.V. (and the partnerships contained whithin) rules out any and every liability resulting from any electronic transmission.