Disclaimer

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen.

Nienaber Makelaars (daaronder begrepen de besloten vennootschappen vallende binnen deze groep) sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the adressee(s). Should you receive this message by mistake, please do not use its contents and notify the sender immediately by returning this e-mail and delete this message from your system.

Nienaber Makelaars (and the partnerships contained within) rules out any and every liability resulting from any electronic transmission.

NIENABER MAKELAARS B.V.

NIENABER BEDRIJFSMAKELAARS B.V.

NIENABER WEESP B.V.

NIENABER VASTGOEDMANAGEMENT B.V.